Na počátku vesmíru byl chaos. Nic bližšího o něm nevíme, protže byla naprostá tma. A uprostřed té tmy bylo černé vejce… Tak nějak začínají krásné – ale někdy těžko pochopitelné – čínské legendy o stvoření světa.
My zatím opustíme tento bájný svět a navštívíme mistra Čou Tun-i, který žil v 11. století. Mistře, ty už hodně pamatuješ, jak vznikl tento svět? Mistr vzal štětec a nakreslil kolečko…

– dokončení již brzy –