Dříve jsem kreslil pouze pro reklamní agentury. Od roku 2012 pracuji jako výtvarník na volné noze a tvořím ilustrace a komiksy převážně pro dětské časopisy. Nejprve pro časopisy Mateřídouška a ABC a nyní již několik let především pro časopis Časostroj (obálky, přílohy a ilustrace k článkům). Prohlédněte si prosím moje ilustrace a komiksy.

Jan Kvasnička – ilustrátor, grafik a tvůrce komiksů

I used to draw only for advertising agencies. I have been working as a freelance artist and creating illustrations and comics mostly for children’s magazines since 2012. For magazines ABC and Mateřídouška at the start, now for several years for the magazine Časostroj (cover and illustrations for articles). You can see my illustrations and comics.

Jan Kvasnička – illustrator, graphic designer and comics creator

ateliér