„… umíte se bránit i proti nemocem?“ Díky této větě – kterou pronesl roku 2005 na semináři karate sensei Rajeev Sinha – jsem se začal zabývat čínskou medicínou.

Největší vliv na mé studium měli MUDr. Radomír Růžička, Dušan Tomek, MUDr. Jozef Lucký, Prof. Li-Jianzhong, MUDr. Ludmila Bendová a další učitelé na ČSBS, MUDr. Yingwu Wang, Prof. Bai YunqiaoNorbert Synčák. Tímto všem velice děkuji.

V čchi-kungu jsou mými nedostižnými učiteli François Hainry, Jan PletánekNorbert Synčák.