Jan Kvasnička

Milníky, které mě významně formovaly a které mi utkvěly v paměti:

kolem roku 1980
Táta mi při svačině řekl: „Číňané věří, že se lidé po smrti znovu narodí… ty budeš v příštím životě králík.“

Další milníky už jen heslovitě:
1984
Začínám cvičit karate-do.
1985 První meditace v jógovém centru.
1985 Setkání se Svámím Mahéšvaránandou a Šrí Svámím Mádhavánandou.
1994 Poznávám Mílu a Eduarda Tomášovy.
2002
Přijímám útočiště u Lamy Ole Nydahla.
2005 Začínám se věnovat reiki a čínské medicíně.
2008 První semináře taiči a čchi-kungu.
2009 Začínám studovat čchi-kung tchuej-nu u prof. Bai Yunqiao.
2010 První návštěva Mahárišiho ášramu v Indii.
2010 Začátek studia čchi-kungu a šiatsu u Honzy Pletánka.
2013 Poznávám Françoise Hainryho a Vladimíra Bláhu.
2018 Začínám studovat alchymistický čchi-kung u Norberta Synčáka.

Tradiční karate-do

Karate-do studuji 35 let. Věnuji se převážně stylům Shotokan, Fudokan a Goju-ryu. Okrajově jsem se věnoval i korejskému Taekwon-do a Ju-jitsu.

Chci poděkovat všem učitelům. Jmenovitě:
soke Hidetaka Nishiyama, 10. dan 
soke Prof. Dr. Ilija Jorga, 10. dan
soke Hirokazu Kanazawa, 10. dan
soke Kenneth Funakoshi, 9. dan
sensei Włodzimierz Kwieciński, 8. dan

sensei Rajeev Sinha, 7. dan
sensei Ken Johnson, 8. dan
sensei Miloš Tupý, 8. dan

Soke Yamaue, 10. dan Aiki Jutsu
soke Franz Strauss, 10. Dan Ju-Jitsu
prof. Hwang Ho‑jong, 9. dan Taekwon-do ITF
Yun Nam Gyu, 5. Dan Taekwon-do ITF

 

Čínská medicína a čchi-kung [qigong]

… umíte se bránit i proti nemocem?“ Díky této větě – kterou pronesl roku 2005 na semináři karate sensei Rajeev Sinha – jsem se začal zabývat čínskou medicínou. Největší vliv na mé studium měli MUDr. Radomír Růžička, Dušan Tomek, MUDr. Jozef Lucký, Prof. Li-Jianzhong, MUDr. Ludmila Bendová a další učitelé na ČSBS, MUDr. Yingwu Wang, Prof. Bai Yunqiao a Norbert Synčák. Tímto všem velice děkuji.
V čchi-kungu jsou mými nedostižnými učiteli François Hainry, Jan Pletánek a Norbert Synčák.

Od dětství se věnuji výtvarnému umění. Vystudoval jsem uměleckou průmyslovku, fakultu architektury, dva roky učil výtvarnou výchovu na gymnáziu a od roku 1994 se profesně věnuji grafice a tvorbě ilustrací.

A mé plány do budoucna?
Chci se stát čínským vojenským pilotem.